fbpx

Kõrgema Sõjakooli kontaktid

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kantselei ja üldinfo 717 6110 oppeasutused[at]mil.ee
Info Kõrgemasse Sõjakooli sisseastujale 717 6304 sojakool[at]mil.ee

Meedia- ja turundusgrupp

Ülem kapten Kristjan Kostabi

Turundusspetsialist Annett Kreitsman

717 6191, 520 3180

717 6192
510 0231

kristjan.kostabi[at]mil.ee

annett.kreitsman[at]mil.ee

Kõrgema Sõjakooli ülem
Kolonelleitnant Erkki Roosnurm
717 6201 erkki.roosnurm[at]mil.ee
Kõrgema Sõjakooli veebel
staabiveebel Andri Harkmann
717 6202 andri.harkmann[at]mil.ee
Kõrgema Sõjakooli kadetikogu (üliõpilasesinduse) esimees
kadettveebel Lauri Laapas
ksk.kadetikogu[at]mil.ee

Postiaadress: KVÜÕA, Riia 12, 51010 TARTU
Asukohakood: 0795
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019

Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakti nimetus, number, kuupäev: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine”
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02