fbpx

Kandideerimine ja dokumendid

Sisseastumisdokumente saab esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu.

Rakenduskõrgharidusõppe kandidaatidele esitatavad nõuded (2018. aastaks):

  1. Põhikursusel õppimise eelduseks on tegevteenistus või tegevteenistusse asumine Kaitseväes.
  2. Kandidaat on tegevteenistuses Kaitseväes või vastab tegevteenistusse võtmise tingimustele vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse §83 lg 1 punktides 1-3 ja 5-8 nimetatud nõuetele (sh mereväe põhikursuse õppekavale kandideerimisel kõlblikkus tegevteenistuseks laevapere liikmena).
  3. Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.
  4. Eesti keele oskus B2 keeleoskustasemel*.
  5. Läbitud ajateenistus (sisseastumiskatsed saab sooritada enne ajateenistuse läbimist). Juhul kui tegevväelastest kandidaat pole läbinud ajateenistust, hindab tema sõjaväelist ettevalmistust ja täidetud teenistusülesandeid vastuvõtukomisjon ning langetab iga kandidaadi kohta eraldi otsuse.

* Võõrkeelse (nt vene) õppekeelega kooli lõpetanutel peab olema sooritatud eesti keele riigieksam või olemas eesti keele B2-taseme tunnistus. Eesti keeles keskhariduse omandanutele täiendavaid nõudeid ei ole. Esitatavad dokumendid SAISi kaudu:

  1. keskharidust tõendava dokumendi koopia, kui riiklikes registrites puuduvad vajalikud andmed.
  2. Kandidaadid, kes ei ole tegevteenistujad, peavad läbima taustakontrolli. Selleks tuleb sisseastumisdokumentide seas esitada täidetud isikuankeet ja nõusolek taustakontrolliks. Isikuandmete ankeedis küsitakse nii kandideerija kui ka tema lähedaste isikuandmeid. Juhendi, kuidas ankeet täita, digiallkirjastada ja SAIS-i üles laadida ning vajalike ankeetide vormid leiate SIIT.

SAISi kasutamise juhend

Ankeetide täitmise kohta esinevate lisaküsimuste korral pöörduge e-maili teel tanel.otsus[at]mil.ee või helistage telefonil  717 6303.

Rakenduskõrghariduse õppekavale kandideerijad määravad sisseastumisdokumentide esitamisel oma eelistused maa-, õhu- või mereväe õppekavale õppima asumiseks. Eksternõppesse kandideerijad sooritavad sisseastumiskatsed samadel alustel täiskoormusega õppesse kandideerijatega.