fbpx

3. samm

Teenistus lennuväljaohvitserina, õhuseireohvitserina või õhuoperatsioonideohvitserina

Pärast õpingute lõpetamist on Sinu teenistuskoht Lennubaasis lennuväljaohvitserina, Õhuseiredivisjonis õhuseireohvitserina või õhuoperatsioonideohvitserina.

Lennuväljaohvitseri töö on seotud Ämari lennuvälja igapäevase lennutegevusega. Lennuväljaohvitser toetab lennuoperatsioonide läbiviimist ning vastutab lennuväljal õhusõidukite maapealse teenindamise ning lennuoperatsioonide ettevalmistamise ja ohutu läbiviimise eest. Tema töö tagab õhuturbe läbiviimise ja teiste riikide vägede vastuvõtu.

Õhuseireohvitser tagab õhuväe radarite töö ning koordineerib radarposti operatsioonide läbiviimist, logistikat ja julgestust ning seda nii põhipositsioonil kui ka varupositsioonidel maastikul. Tema töö aitab tagada õhuruumist pideva ülevaate ja selle puutumatuse järelevalve.

Õhuoperatsioonideohvitser tegeleb juhtimiskeskuses sihitamise või õhuseirega, lendude planeerimise või lähiõhutoetustegevusega. Õhuoperatsioonid jagunevad planeerimiseks lennuväljal ja juhtimiseks juhtimiskeskuses ning maapealseks juhtimiseks.

Võimalikud teenistuskohad

Lennubaasi olulisemateks funktsioonideks on osaleda õhuturbe ja rahvusvahelise koostöö tagamiseks vajaliku vastuvõtva riigi toetuse väljaarendamises. Ämaris asuv Lennubaas on võimeline ka toetama Eesti tsiviilstruktuure eri operatsioonide läbiviimisel.

Õhuseiredivisjon on õhuväe koosseisu kuuluv taktikaline üksus. Õhuseiredivisjoni põhiülesanneteks on Eesti Vabariigi õhuruumi puutumatuse järelevalve, Eesti õhuruumis ja selle lähiümbruses lendavate objektide avastamine ja identifitseerimine ning osalemine NATO õhukaitsesüsteemis. Õhuseiredivisjon asub Harjumaal Ämaris.