fbpx

Õhuvägi

Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse.

Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõigi õhuoperatsioonide eest Eestis. Kaasaegne õhuseiresüsteem võimaldab koostööd integreeritud NATO õhukaitsesüsteemiga, samuti peab õhuvägi suutma osutada õhusõidukitele standardite kohast teenindust vastuvõtva riigi nõuetest lähtuvalt.

1. samm – ajateenistus

2. samm – Kõrgema Sõjakooli põhikursus (rakenduskõrgharidus)

3. samm – teenistus lennuväljaohvitserina, õhuseireohvitserina või õhuoperatsioonideohvitserina.

4. samm – sõjalise kõrghariduse teise taseme omandamine Eestis või välismaal

Info sisseastujale