fbpx

4. samm

Sõjalise kõrghariduse teise taseme omandamine Eestis või välismaal

Kõrgema Sõjakooli keskastmekursus (magistriõpe) või sellega võrdsustatud tasemeõpe Belgia Kuningriigis või Läti Vabariigis. Nimetatud õppeastmel omandavad õppurid vajaliku kvalifikatsiooni tegutsemaks staabitasandil nii planeerival kui administreerival tööl.  Samuti toimub spetsialiseerumine miinitõrjele ning luuakse alus edasiseks teenistuseks operatiivtasandil.