fbpx

3. samm

Teenistus navigatsiooniohvitserina või laevamehaanikuna

Pärast põhikursuse lõpetamist ootab Sind ees huvitav ja lõpetatud erialale vastav teenistuskoht mereväe laevadel navigatsiooniohvitserina või laevamehaanikuna.

Taktikaohvitser on mereoperatsioonide spetsialist, kelle peamine teenistusülesanne on vahiohvitserina sõjalaeva juhtida, seda navigeerida ja tagada laeva taktikaliste tegevuste ohutus. Edasine teenistus viib taktikaohvitseri sõjalaeva operatsioonideruumi, kus planeeritakse ja juhitakse kogu sõjalaeva operatsioone. Lisaks on taktikaohvitser sektsiooniülem, kes juhib side, navigatsiooni või relvastusega tegelevate spetsialistide igapäevast teenistust.

Tehnikaohvitser on insener, kelle peamine teenistusülesanne on käitada ja hooldada sõjalaeva pea- ja abimasinaid ning laevasüsteeme ja tagada nende lahinguvalmidus. Tehnikaohvitser vastutab sõjalaevas avariitõrje eest, mis tähendab, et tema ülesannete hulka kuulub ka sõjalaevade lahinguvigastuste kiire likvideerimine. Lisaks on tehnikaohvitser ülem, kes juhib tehnikaerialade spetsialistide igapäevast teenistust.

Võimalikud teenistuskohad

Mereväebaasi ülesanneteks on ujuvvahendite ohutu seismise tagamine sadamas, mereväe allüksuste teenindamine ning varustamine teenistuseks vajalike vahenditega. Mereväebaasi organiseerida on ka igakülgne vastuvõtva riigi toetus Eesti vetes regulaarselt korraldatavatele rahvusvahelistele miinitõrjeoperatsioonidele. Mereväebaas asub Tallinnas, Miinisadamas.

Laevastik on mereväe ülema alluvuses olev Kaitseväe väeüksus kuhu kuuluvad operatsioonistaap, mereväekool, tuukrigrupp ja sõjalaevad.