fbpx

2. samm

Kõrgema Sõjakooli põhikursus (rakenduskõrgharidus)

Alates 2011/2012 õppeaastast on Kõrgemas Sõjakoolis võimalik õppida mereväe ohvitseriks. Õppeaeg mereväe põhikursusel koostöös Eesti Mereakadeemia ja mereväega kestab kolm aastat, võimaldades spetsialiseeruda taktika või tehnika erialale. Lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme.

Õppimine sõjakoolis on mitmekülgne. Lisaks sõjalistele ainetele õpivad tulevased ohvitserid humanitaar- ja reaalaineid, pedagoogilisi teadmisi ja keeli.

Väeliigipõhiseid õppeaineid nagu mereväe taktika õpetavad mereväeohvitserid. Üldmerenduslikke õppeaineid õpetavad Eesti Mereakadeemia õppejõud. Õpingute ajal toimub praktika mereväe laevadel.

Vaata lähemalt:

  1. rakenduskõrgharidusõpe sõjaväelise juhtimise erialal põhikursusel, lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi