fbpx

2. samm

Kõrgema Sõjakooli põhikursus (rakenduskõrgharidus)

Kõrgema Sõjakooli maaväe põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ja saadakse rakenduskõrgharidus sõjalise juhtimise erialal. Sisseastumiskatseid saab sooritada ka enne ajateenistuse läbimist.

Põhikursusel omandatav haridus võimaldab täita rühma- ja kompanii/patareiülema ülesandeid vastavalt väe- ja relvaliigi spetsiifikale nii rahu- kui ka sõjaajal. Spetsialiseeruda saab jalaväe, mehhaniseeritud jalaväe, side, pioneeri, õhutõrje, suurtükiväe või logistika erialale. Lõpetanutele omistab president nooremleitnandi auastme ning nende teenistus jätkub kaitseväes ja Kaitseliidus.

Õppimine sõjakoolis on mitmekülgne. Lisaks sõjalistele ainetele õpivad tulevased ohvitserid humanitaar- ja reaalaineid, pedagoogilisi teadmisi ja keeli.

Vaata lähemalt:

  1. rakenduskõrgharidusõpe sõjaväelise juhtimise erialal põhikursusel, lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi