fbpx

Maavägi

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks.

Maaväe prioriteedid on kiirreageerimisüksuste ja üldotstarbeliste lahinguüksuste, vastuvõtva riigi toetuse ja territoriaalse toetusstruktuuri arendamine. Vajadusel peab maavägi abistama tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud katastroofide korral.

1. samm – ajateenistus

2. samm – Kõrgema Sõjakooli põhikursus (rakenduskõrgharidus)

3. samm – teenistus rühma, kompanii- või patareiülemana

4. samm – Kõrgema Sõjakooli keskastmekursus (magistrantuur)

Info sisseastujale