fbpx

Õppimine

Kõrgemas Sõjakoolis õppivad kadetid on tulevased ohvitserid – sõjaväelised juhid, kelle tegevusest sõltub kriisiolukorras paljude saatus. Lisaks juhiomadustele ja sõjalistele teadmistele peab ohvitseril olema eeskujulik analüüsivõime ja oskus suhelda ning alluvaid juhendada.

Kõrgema Sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe kolmeaastase õppekava lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad magistrikraadi sõjateaduses ja
-tehnoloogias. Õppe käigus tehakse palju koostööd välisriikide sõjakoolidega (Ameerika, Austria, Leedu, Läti, Poola, Saksamaa, Soome jt).

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetanutele on kindlustatud teenistuskoht Eesti Kaitseväe väeosades maaväe-, õhuväe- või mereväeohvitserina. Lisaks on Kõrgema Sõjakooli lõpetanutel õigus töötada riigikaitseõpetajana.

Kooli lõpetanutel on teenistuse jooksul võimalus end arendada nii Eestis kui välisriikides. Samuti on võimalus teenistuseks rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks NATO staapides või väljaõppekeskustes.

Vaata kõrvalmenüüst oma tulevane karjäär samm-sammult üle.

KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis saab õppida:

  • rakenduskõrgharidusõppes sõjaväelise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe põhikursusel, lõpetaja saab rakenduskõrghariduse.
  • magistriõppes sõjaväelise juhtimise erialal keskastmekursusel, lõpetaja saab magistrikraadi.

Sinu küsimused on oodatud: telefonil 717 6304 või sojakool[at]mil.ee