Tule külla

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli sügisene lahtiste uste päev toimub reedel, 19. oktoober 2018.

Lahtiste uste päeval räägivad kadetid külalistele Eesti riigikaitsest, kadetielust, tutvustavad oma õppetingimusi ning huvilised saavad infot sisseastumistingimuste ja õppesuundade kohta.

Gruppe ja üksikkülastajaid ootame külla reedel, 19 oktoobril algusega kell 10.00 või 12.30. NB! Gruppidele ajad on täitunud! Registreerida saavad veel üksikkülastajad.

Ootame külla nii üksikkülastajaid kui ka gruppe (kuni 30 õpilast, kui on suurem grupp, jagatakse kaheks)! Registreerimiseks saata kooli nimi, sobiv kellaaeg (10.00 või 12.30) ja õpilaste arv registreerimissooviga e-mailile annett.kreitsman[@]mil.ee.

Üksikkülastajatel palume saata registreerimissoov samuti e-mailile annett.kreitsman[@]mil.ee.

Gruppe ja külastajaid, kes pole eelnevalt registreerunud, vastu ei võeta.

Lahtiste uste päev on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel õppinud ei ole kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba osalenud. Tee enda päev põnevaks – tule ja tutvu eluga Kõrgemas Sõjakoolis!

Vaata ka toimunud lahtiste uste päeva videot: https://www.youtube.com/watch?v=J279BPNg2a8

 

Kui KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli õppimisvõimaluste ja KVÜÕA muuseumiga soovitakse tutvuda väljaspool lahtiste uste päeva toimumist, palume sellest soovist teada anda e-mailil annett.kreitsman[@]mil.ee.

 

Infopäev

Kõrgema Sõjakool kutsub sisseastumishuvilisi infopäevale kord aastas enne sisseastumiskatsete perioodi. 2018. aastal toimus infopäev 8. juunil.

Infopäeval saad:

  • põhjaliku ülevaate sisseastumiskatsetest
  • ülevaate maa-, mere- ja õhuväe õppesuundadel õppimisest ja edasisest karjäärist
  • kaitseväe värbamiskeskuse esindajalt saab lisainfot ajateenistuse läbimisest ning sellest, mida teha, kui katsed on edukalt läbitud
  • lisaks räägivad kadetid õppetöövälisest tegevusest ja kadetielust ning tutvustavad kooli olmetingimusi

Infopäev on hea võimalus tutvuda sõjakooli õppe- ja eluoluga ning suhelda vahetult koolis õppivate kadettidega. Kasuta võimalust ja tule tutvu oma tulevase kooli ja koolikaaslastega!