Tule külla

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli sügisene lahtiste uste päev toimub 19. oktoober 2018.

Lahtiste uste päeval räägivad kadetid külalistele Eesti riigikaitsest, kadetielust, tutvustavad oma õppetingimusi ning huvilised saavad infot sisseastumistingimuste ja õppesuundade kohta. Pärast seda on võimalik osaleda erinevates temaatilistes töötubades, mille kohta saadetakse info registreerunud osalejatele enne ürituse toimumist.

Ootame külla nii üksikkülastajaid kui ka gruppe! Registreerimine kuulutatakse avatuks vähemalt kuu enne lahtiste uste päeva toimumist. Vastav info ilmub sõjakooli kodulehele.

Gruppe ja külastajaid, kes pole eelnevalt registreerunud, vastu ei võeta.

Lahtiste uste päev on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel õppinud ei ole kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba osalenud. Tee enda päev põnevaks – tule ja tutvu eluga Kõrgemas Sõjakoolis!

Vaata ka toimunud lahtiste uste päeva videot: https://www.youtube.com/watch?v=J279BPNg2a8

Infopäev

Kõrgema Sõjakool kutsub sisseastumishuvilisi infopäevale kord aastas enne sisseastumiskatsete perioodi. 2018. aastal toimus infopäev 8. juunil.

Infopäeval saad:

  • põhjaliku ülevaate sisseastumiskatsetest
  • ülevaate maa-, mere- ja õhuväe õppesuundadel õppimisest ja edasisest karjäärist
  • kaitseväe värbamiskeskuse esindajalt saab lisainfot ajateenistuse läbimisest ning sellest, mida teha, kui katsed on edukalt läbitud
  • lisaks räägivad kadetid õppetöövälisest tegevusest ja kadetielust ning tutvustavad kooli olmetingimusi

Infopäev on hea võimalus tutvuda sõjakooli õppe- ja eluoluga ning suhelda vahetult koolis õppivate kadettidega. Kasuta võimalust ja tule tutvu oma tulevase kooli ja koolikaaslastega!