fbpx

Vastuvõtmine

2017. aastal sisseastumiskatsed edukalt läbinud ja ajateenistusse suundunud kandidaatidel tuleb esitada kinnitus 2017/2018. õppeaastal õppima asumise kohta hiljemalt juunis 2018. Kinnitus õppimaasumise kohta tuleb edastada e-postile sojakool[at]mil.ee või posti teel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Riia 12, 51013 Tartu.

2017/2018. õppeaasta sisseastumiskatsed edukalt läbinud ning ajateenistusse astunud kandidaat immatrikuleeritakse pärast ajateenistuse läbimist tema kinnituse alusel 2018/2019. õppeaastal. Kinnituse esitamise tähtaeg määratakse 2017/2018. õppeaasta sisseastumiseeskirjas.

Rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavale õppima asumisel võetakse tegevteenistuses mitteolev kandidaaditaat tegevteenistusse tähtajaliselt.

Õppekohale immatrikuleeritakse õppeasutuse vastuvõtukomisjoni esildise alusel õppeasutuse ülema käskkirjaga konkursi (sisseastumiskatsed) läbinud isik, kes on oma õppimaasumist kinnitanud hiljemalt augustiks 2018 sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee).