fbpx

Üldfüüsiline test

Sisseastumiskatsetel ei pea testi sooritama tegevteenistuses olevad kaitseväelased ja need reservväelased, kellel viimasest testist möödas vähem kui 180 päeva.

Füüsilise ettevalmistuse hindamine viiakse tegevväelastele läbi enne tegevteenistusse asumist ning edaspidi vähemalt kord aastas kaitseväe juhataja käskkirjaga määratud perioodil. Füüsilise testi hindamise aluseks on Kaitseväe juhataja poolt kehtestatud füüsilise ettevalmistuse nõuded.

 1. Füüsilise ettevalmistuse katsed koosnevad kolmest harjutusest:
  • käte kõverdamine toenglamangust 2 minuti jooksul (harjutus 1);
  • istesse tõus selililamangust käed kukla taga sõrmseongus 2 minuti jooksul (harjutus 2);
  • 3200 m jooks (harjutus 3).
 2. Positiivse tulemuse saamiseks tuleb järjest sooritada kõik eelpool loetletud harjutused.
 3. Harjutuste järjekorda katsete läbiviimisel ei muudeta, puhkepaus kahe harjutuse sooritamise vahel on vähemalt 10 minutit.
 4. Iga harjutuse tulemus arvestatakse tabelites 1-14 esitatud füüsilise ettevalmistuse hindamise punktitabeli alusel ümber punktideks, mis katsete lõpptulemuse saamiseks summeeritakse.
 5. 0 punkti saanud kandidaat langeb konkursist välja.

Füüsiline test on lävendipõhine ja järjestav, igalt harjutuselt peab kandidaat saama vähemalt 60 punkti.

Kõrgema Sõjakooli spordiinstruktor Indrek Kaseorg on koostanud kadetiks pürgijatele lihtsasti järgitava treeningkava.