Sisseastumisinfo

Sisseastumisdokumentide esitamine toimub läbi SAIS-i või kokkuleppel KVÜÕA õppeosakonnaga kohapeal. Lisainfo telefonil 717 6304 või sojakool[at]mil.ee.

Järgmised Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed toimuvad 2019. aasta suvel.

Tutvu sisseastumiskriteeriumitega ning leia isikuandmete ankeet ja nõusoleku vorm SIIT sisseastujale mõeldud dokumentide alt.

Kõrgemasse Sõjakooli põhikursusele õppima asumiseks tuleb sooritada sisseastumiskatsed, mille läbijatest moodustatakse paremusjärjestus.

Sisseastumiskatsed:
1) vaimse võimekuse test
2) kutsesobivusvestlus

Tegevteenistusse astumiseks tuleb sooritada üldfüüsiline test.
Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Need, kes läbivad katsed enne ajateenistust, ei pea sisseastumiskatsetel füüsilise ettevalmistuse testi sooritama, küll aga peab kooli õppima asumisel olema kehtiv tulemus. Sisseastumiskatsed on Kõrgemasse Sõjakooli õppima asumiseks võimalik sooritada ka enne ajateenistuse läbimist.

LISAINFO:

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sisseastumiskriteeriumid 2018/2019 (kutseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, magistriõpe)

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakenduskõrgharidusõppe 2018/2019 sisseastumiseeskiri

KEHALISE ETTEVALMISTUSE HINDAMISE NORMATIIVID

Treeningkava sisseastujale

Kõrgema Sõjakooli õppimisvõimaluste ja eluoluga on võimalik tutvuda lahtiste uste päeval ning sisseastujatele mõeldud infopäeval. Loe täpsemalt siit: http://www.sojakool.ee/tule-kulla/ 

Sinu küsimused on oodatud: telefonil 717 6304 või sojakool[at]mil.ee