fbpx

Kandideerimine ja sisseastumiskatsed

Eksternõppesse kandideerijatele esitatavad nõuded:

Esitatavad dokumendid:

 • avaldus õppeasutuse ülema nimele, mille on kooskõlastatud teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülem. Pärast sisseastumisdokumentide esitamise tähtaja lõppu kooskõlastab õppeasutus kõik laekunud avaldused Kaitseväe Peastaabi personaliosakonnaga;
 • haridust tõendav dokument;
 • ID-kaart või pass.

Põhikursuse eksternõppesse sisseastumiskatsed:

 1. Akadeemiliste võimete test:
  • testi tulemus on järjestav;
  • testi tulemust hinnatakse 1–100 punkti süsteemis.
 2. Kutsesobivusvestlus:
  • hinnatakse 0–10 punkti süsteemis, tulemus korrutatakse kümnega;
  • vestlusel 0 punkti saanud kandidaat langeb konkursist välja.
 3. Läbida tuleb üldfüüsiline test:
  • test on lävendipõhine, minimaalne tulemus on 190 punkti;
  • hinnatakse mitteeristavalt.

Keskastmekursuse eksternõppesse sisseastumiskatsed:

 • Kutsesobivusvestlus
 • Hinnatakse 0–10 punkti süsteemis, tulemus korrutatakse kümnega. Vestlusel null punkti saanud kandidaat langeb konkursist välja.