fbpx

Kutsesobivusvestlus

Kutsesobivusvestlusel tuleb kandidaadil vestlusruumi sisenemise järel end lühidalt tutvustada ning seejärel vastata talle esitatavatele küsimustele.

Rakenduskõrghariduse õppekavale kandideerimisel hinnatakse kandidaatide potentsiaali juhtidena, nende maailmavaatelisi seisukohti, motiveeritust (sh õpimotivatsiooni) ja suutlikkust akadeemilisteks õpinguteks.

Magistriõppe õppekavale kandideerimisel hinnatakse alljärgnevat:
  • NATO standardimislepete tundmine (APP 6A, STANAG 2014);
  • Kaitseväe maaväe lahingutegevuse aluste tundmine (põhirõhk kutsealasel sõnavaral);*
  • oskus võimaliku magistritöö teema üle loogiliselt arutleda;
  • üldteadmised ja -arusaamad oma erialast ja edasisest teenistuskäigust.

* Magistriõppesse kandideerijatele on abimaterjaliks KVÜÕA-s 2010. aastal avaldatud “Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused”.

Kutsesobivusvestlust hinnatakse 0–100 punkti süsteemis, vestlusel 0 punkti saanud kandidaat langeb konkursist välja.