fbpx

Kadetikogu

Esimene kadette ühendav tudengiorganisatsioon loodi 1990-ndatel pärast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taasasutamist. Soome kadette ühendavast tudengiorganisatsioonist Kadettitoverikunta eeskuju võttes moodustasid Kõrgema Sõjakooli kadetid enda esindusorganisatsiooni Kadetikogu, mille esimene esimees valiti 1999. aastal.  Algselt oli Kadetikogu tegevuse põhieesmärgiks uutele kadettidele ohvitseriks olemise põhitõdede õpetamine ning nende valmisoleku testimine tulevasteks väljakutseteks.

Kadettveebel Lauri Laapas

Tänaseks on Kadetikogust kujunenud Kõrgema Sõjakooli kõikide põhikursuste kadette ühendav organisatsioon, mille põhieesmärk on kadettide kasvatamine ja ohvitserile vajalike omaduste arendamine. Vanema kursuse kadettide eeskujul ja eestvedamisel õpetatakse noorematele ohvitseriks olemise põhitõdesid ning kantakse üheskoos edasi Kadetikogu traditsioone. Lisaks osaleb Kadetikogu aktiivselt Kõrgema Sõjakooli siseste küsimuste arutamisel ja otsustamisel, tehes seda läbi valitud esindajate. Kadetikogu juhib selleks valitud kadettveebel, kes on ühtlasi seitsmeliikmelise Kadetikogu juhatuse esimees.

Kadettveebel on kadettide esindaja, kelle kohustuste hulka kuulub Kadetikogu tegevuse juhtimine, ürituste korraldamise koordineerimine, kadettide heaolu eest vastutamine ja teistele eeskujuks olemine. Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt iga uue õppeaasta algul sõjakooli teise aasta kadettide seast.