fbpx

Miks valida just Kõrgem Sõjakool?

Militaarelus ja ärimaailmas väärtustatakse inimesi, kes suudavad infotulvas märgata hetkega olulist, kohaneda muutuvate olukordadega ning langetada õigeid otsuseid ka suure pinge all.

Kui neile omadustele liituvad kindlad moraalsed tõekspidamised ja väärtushinnangud, siis saame inimese, kes võib ühtviisi hästi juhtida nii eraettevõtet, riigiametit kui ka jalaväekompaniid!

See inimene on Juht!

Eesti Kaitsevägi ja Kõrgem Sõjakool on alati valmis Sind toetama nii karjäärivalikul, hariduse omandamises kui ka eneseteostuses.

Mida arvavad tänased kadetid Sõjakoolist ja oma ametivalikust?

Vilistlased räägivad, kuidas Sõjakooli haridus ja kogemus aitas neil elus edasi jõuda.

SISSEASTUJALE

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis saab õppida:

  1. 1. rakenduskõrgharidusõppes sõjaväelise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe põhikursusel, lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi.
  2. 2. täiendusõppes aastasel maaväe nooremohvitseri kursusel (õppima ootame neid, kellel kõrgharidus olemas), lõpetaja saab kursuse läbimist tõendav tunnistuse.
  3. 3. magistriõppes sõjaväelise juhtimise erialal keskastmekursusel, lõpetaja saab sotsiaalteaduste magistrikraadi.
ASTU SÕJAKOOLI