fbpx

Kadetielu väljaspool õppetööd ehk kuidas sisustavad tulevased ohvitserid vaba aega

Kõrgema Sõjakooli eripäraks on traditsioonide hoidmine ning edasi kandmine, selle eestvedajaks on Kadetikogu. Lisaks traditsioonilistele sündmustele sisustavad kadetid tudengielu nii tavaülikooli tegevuste kui ka erialaspetsiifiliste ringidega.

Kadetikogu

Kõrgema Sõjakooli kadette ühendab Kadetikogu, mis on alguse saanud 1990-ndatel aastatel, pärast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taasasutamist.

Tänaseks on Kadetikogust kujunenud Kõrgema Sõjakooli kõikide põhikursuste kadette ühendav organisatsioon, mille põhieesmärk on kadettide kasvatamine ja ohvitserile vajalike omaduste arendamine. Vanema kursuse kadettide eeskujul ja eestvedamisel õpetatakse noorematele ohvitseriks olemise põhitõdesid ning kantakse üheskoos edasi Kadetikogu traditsioone. Lisaks osaleb Kadetikogu aktiivselt Kõrgema Sõjakooli siseste küsimuste arutamisel ja otsustamisel, tehes seda läbi valitud esindajate. Kadetikogu juhib selleks valitud kadettveebel, kes on kõikide kadettide esindaja. Kadettveebli kohustuste hulka kuulub Kadetikogu tegevuse juhtimine, ürituste korraldamise koordineerimine, kadettide heaolu eest vastutamine ja teistele eeskujuks olemine. Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt iga uue õppeaasta algul sõjakooli teise aasta kadettide seast.

Traditsioonid

Kõrgemas Sõjakoolis on olulisel kohal traditsioonid ja erinevad tseremoniaalsed üritused. Noorkadettidele on kõige olulisemaks sündmuseks esimese semestri lõpus toimuv kadetivande tseremoonia, mis sarnaneb pisut teistest koolidest tuttava rebaste ristimisega. Pärast vande andmist võetakse noorkadetid täieõiguslikeks Kadetikogu liikmeteks ning nende igapäevaellu lisandub hulk privileege.

Talvel korraldab sõjakool 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatses langenud kadettide mälestusrivistuse, mida on alates 2009. aastast peetud Tallinnas endise Tondi sõjakooli kasarmute ees. Jõulude ajal toimub sõjakooli pidulik õhtusöök, kuhu tuleb kokku kogu sõjakooli pere. Mõnusas õhkkonnas süüakse-juuakse, räägitakse juttu, öeldakse tooste ja vahetatakse mõtteid ning muljeid.

Üheks aasta tippsündmuseks on sõjakooli aastapäev 3. aprillil, mida tähistatakse piduliku jalutuskäigu, patrullvõistluse ja kadetiballiga. Sõjakooli aastapäeva üritustest võtavad osa ka teiste Läänemeremaade sõjakoolide esindajad.

Lisaks toimub õppeaasta alguses läbi Tartu linnapidulik jalutuskäik, millega tähistatakse uue akadeemilise õppeaasta algust ja erinevad rännakud ning laske- ja spordivõistlused.

Kadettide koostöö teiste kõrgkoolidega

Olles Üliõpilaskondade Liidu liige, teeb Kadetikogu koostööd kõigi sellesse organisatsiooni kuuluvate kõrgkoolidega. Kadetid osalevad näiteks tudengite sügis-, tali- ja kevadpäevadel ning võtavad osa üliõpilaste suvemängudest. Üheks konkreetseks näiteks on Triangel ehk lõbus koosviibimine, kus osalevad lisaks sõjakooli kadettidele Lennuakadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid.

Rahvusvahelisteks koostööpartneriteks on EL-i ja NATO liikmesriikide sõjakoolid, kellega kohtutakse nii konverentsidel kui traditsioonilistel üritustel, näiteks ballidel ja paraadidel.

Vaba aeg

Alates 2007. aastast on sõjakoolis korraldatud traditsioonilist mälumänguturniir Mäller. Kadetikogu korraldatava nuputamisõhtu küsimused ei piirdu ühe kindla valdkonnaga, vaid teadmisi saab proovile panna ka popkultuuris, ajaloos, loodusteadustes ja militaartemaatikas. Enamikel küsimustel on vastusevariandid, et jääks sisse ka väike õnnefaktor. Kuigi parimatele on välja pandud auhinnad, on rõhk osavõtul ning lõbusal seltskondlikul koosviibimisel. Mälumängust võtavad osa nii sõjakooli õppurid ja õppejõud kui ka teiste kaitseväe üksuste, kõrgkoolide ja koostööpartnerite esindajad. Mäller toimub kord kuus sõjakooli kadetikasiinos.

Taktikaring on õppuritele, kes soovivad avardada oma silmaringi ja arendada analüütilist mõtlemist. Huvilistele kutsutakse rääkima oma ala eksperte, kes jagavad kadettidele tarkusi ja kogemusi vabamas vormis kui klassi ees seistes. Kadettidel on alati võimalus ka ise teemasid välja pakkuda. Nii kodu- kui ka välismaised külalised on rääkinud näiteks välismissioonidest ja erioperatsioonidest, mõnest konkreetsest lahingust või relvaliigist.

Laskurring on mõeldud kadettide laskmisoskustaseme tõstmiseks ja laskmishuvi tekitamiseks. Relvaluba ega isiklikku relva kadetil olema ei pea – kohapealt saab huviline kõik vajaliku kätte. Loomupärane kullipilk pole samuti nõutud, see on laskurringi abiga treenitav. Laskurring toimub kaks korda nädalas ning osalejad saavad treenida vastavalt oma tasemele. Algajad keskenduvad laskmistiheduse parendamisele ning edasijõudnud harjutavad taktikalist laskmist. Enamjaolt lastakse püstolist H&K USP, kuid instruktorid võimaldavad aeg-ajalt ka teiste sisetiiru sobivate tulirelvadega kätt proovida. Laskurring korraldab ka erinevaid võistlusi, kus saab omavahel mõõtu võtta ning parimaid välja selgitada. Näiteks toimub igal sügisel traditsiooniline taktikalise laskmisharjutuste võistlus.

Sport

Kõrgema Sõjakooli kadettidele on tagatud väga head ja mitmekülgsed sportimisvõimalused. Ühiselamus on olemas jõu- ja matisaal, lisaks on kindlatel kellaaegadel võimalik sportida kasutada Tamme staadionil ja Maaülikooli võimlas. Valida saab väga paljude erinevate spordialade vahel. Huvilised saavad harrastada näiteks võrkpalli, jalgpalli, korvpalli, maadlust ning erinevaid individuaalalasid alasid. Võistlusmomenti lisavad sõjakooli sisesed jõukatsumised, mille võitjatel on võimalus esindada kooli Kaitseväe meistrivõistlustel.