fbpx

Kompaniiülemat iseloomustab ettenägelikkus ja planeerimisoskus

Kõrgema Sõjakooli maaväe põhikursuse 2. õppeaasta kadetid läbivad kompaniikursust, mille raames omandavad nad teadmised jalaväekompanii lahingutegevuste planeerimisest ja juhtimisest. 

Kursuse läbiviija Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktikalektor kapten Viljar Niinepuu sõnul on kompaniikursuse kõige olulisemateks aspektideks ettenägelikkus ja planeerimisoskus. „Need kaks omadust on väga headeks alusteks, et kompaniikursus edukalt läbida,“ ütles kapten Niinepuu. „On oluline, et kompaniiülem saab aru, kuidas kompanii lahingutegevust maastikul planeerida.“

Planeerimine on kõige alus. Foto: Annett Kreitsman

Planeerimine on kõige alus.
Foto: Annett Kreitsman

Planeerimisest teostuseni

Kursuse alusena õpivad teise õppeaasta kadetid lahinguplaneerimise aluseid ning kaitsvaid tegevusi ehk kaitset ja viivitust. Seejärel omandavad kadetid kaasnevad tegevused. „Selle õppeaasta lõpus ning uue alguses tulevad kursusel omandamisele kaasnevad tegevused nagu rännaku teostamine ja liikumine kontakti,“ ütles kapten Niinepuu. „Need seovad omavahel kaitsvaid ja pealetungivaid tegevusi ehk need on vahelülid, mida peab tegema, et saavutada kaitsetegevus või jõuda rünnakuni.“ Maaväe põhikursuse 2. õppeaasta kadeti Sander Peetsmanni sõnul annab kompaniikursus põhilised oskused tulevase ametikoha täitmiseks. „Sõjakooli lõpetades teenivad nooremleitnandid rühmaülemana, sõjaajal on meie ametikohaks aga kompaniiülem. Seega kursus annab väga hea aluse ja läbi praktiliste harjutuste ka kogemuse.“

Maastikuluure täiendab plaani

Selleks, et jalaväekompanii lahingutegevust edukalt planeerida on oluline maastikuluure. Kapten Niinepuu sõnul on maastikuluure puhul oluline see, et kompaniiülem saab üle vaadata, kas tema lahinguplaan positsioonide näol ka reaalsuses paika peab. „Maastikuluure tulemusena võib kompaniiülemal avaneda võimalus tehtud plaani täiustada, samuti on võimalik vajadusel teha täiendavaid parandusi. Luure täiendab plaani.“
Kadett Sander Peetsmanni sõnul on maastikuluure ülekaaluka tähtsusega ning seda tuleks kindlasti igal võimalikul juhul läbi viia. „Maastikuluure käigus selgub planeeritud positsioonide sobivus. Näiteks võib luure käigus selguda, et kaardil kujutatud mets on lageraie tulemusena muutunud lagendikuks või vastupidine efekt ehk poolkinnine ala on kasvanud metsaks.“

Maastikuluure käigus selgub planeeritud positsioonide sobivus Foto: Annett Kreitsman

Maastikuluure käigus selgub planeeritud positsioonide sobivus.
Foto: Annett Kreitsman

Juhtimiskogemus läbi õppuste

Kompaniiülema kõige olulisemaks eelduseks on see, et ta saab aru, kuidas planeerida ja juhtida lahingutegevust. „Planeerimisetapis näitavad kadetid, et nad saavad aru pataljoniülema lahinguplaanist ja oskavad nii pataljoniülema kui ka enda visiooni edasi anda rühmaülematele.“
Jalaväekompanii juhtimiskogemuse saavad kadetid läbi erinevate praktiliste harjutuste. „Praktilised harjutused õppustel annavad kadettidele võimaluse viia planeerimist ja juhtimist läbi võimalikult reaalses olukorras,“ ütles kapten Niinepuu. Käesoleva semestri lõpus osalevad kadetid KVÜÕA ülesel õppusel MAPEX, uue aasta alguses osalevad nad pealetungivatele tegevustele keskenduval õppusel ning õppeaasta lõpus osalevad kompaniikursuse õppurid koos 1. õppeaasta rühmakursuse õppuritega ühisharjutusel.

 

Annett Kreitsman

KVÜÕA

 

Ilmus Sõdurilehes 22.11.2016