fbpx

Kadettveebel on kõigi kadettide häälekandja ja meelsuse esindaja

Kadettveebel Martin Holm. Foto: Ave Eerma

Kadettveebel Martin Holm. Foto: Ave Eerma

Septembris Kõrgema Sõjakooli kadettveebliks valitud maaväe põhikursuse teise õppeaasta kadett Martin Holm räägib oma ülesannetest uuel ametikohal ning sellest, milliseid õppureid sõjakool ootab.

Millal tulid selle mõtte peale, et võiks kadettveebliks kandideerida?

See soov kujunes välja umbes pool aastat enne uusi valimisi. Olen koolis õpitud aja jooksul märganud selliseid kohti, kus ma ise teeks muudatusi või parandusi. Lõpuks kogunes mõtteid nii palju, et otsustasin kadettveebliks kandideerida. Arutasin tekkinud mõtted läbi ka kaaskadettidega ja nemad innustasid mind samuti. Kadettveeblina saan anda suurema panuse erinevates valdkondades ja rohkem õppurite häält kuuldavaks teha.

Kui kerge oli kaaskadettide poolehoidu võita?

Kui ma olen näinud koolis mõnd valdkonda, milles tahaksin muutusi teha, siis olen oma mõtteid ka kaasõppuritega jaganud. Paljuski leidsid minu mõtted kaaslaste toetust ja arvati, et oleks aeg ka neid ettepanekuid ellu viima hakata. Seega sai järgmiseks loogiliseks sammuks kadettveebliks kandideerimine ja tuligi hakata targutamise asemel tööd tegema.

Kaaskadettide poolehoiu võitmine ei tohiks aga muutuda omaette eesmärgiks, kuna nii tekib oht sattuda olukorda, kus hakkad otsuseid langetama selle järgi, kuidas kaaslaste silmis parem välja näha. Aeg-ajalt tuleb silmitsi seista ka olukordadega, kus korrektne tegutsemine toob kaasa mõningase kao populaarsuse osas. Nii lihtsalt on ja sellega tuleb leppida.

Milline peaks üks Ideaalilähedane kadettveebel olema?

Kõrgema sõjakooli kadettveebel on kadettide esindusorgani kadetikogu esimees ja kaitseväe ühendatud õppeasusute nõukogu liige. Sellel ametikohal olev kadett peab olema ise hea algatusvõimega, märkama kitsaskohti, mida annaks parendada, ja oskab arvestada ka teiste kadettide nägemust ja ettepanekuid probleemide lahendamisel. Selline lähenemine on mitmekülgne ja annab paremad tulemused lahenduste leidmisel ja paranduste tegemisel kui ainult oma äranägemise järgi tegutsemine.

Kadettveebel peaks olema kooli traditsioonide ja põhimõtete esindaja. Igal koolil on omad traditsioonid, mida peaks hoidma. Palju muu kõrval kuulub meie koolis nende hulka ka kadetile ja tulevasele ohvitserile kohase hoiaku säilitamine – tuleb olla võimeline oma tegevust kõrvalseisja silme läbi nägemiseks ja analüüsimiseks, et jääda oma käitumises kaitseväele kohaselt korrektseks.

Kadettveebel peaks olema ka hea administraator, sest ta on ühelt poolt kadettide suunaja ja samas ka nende hääle kandja. Tuleb selgeks teha, kus on probleemide ja murekohtade allikad ja püüda viia õigel ajal ja õigetes tingimustes kokku probleemi olemus, inimesed, kes tahavad ja suudavad selle lahendamisega tegeleda, ning vajalikud vahendid olukorra muutmiseks.

Kuidas kaasata kadette?

Tuleb leida inimestes üles tahe midagi paremaks teha. Usun, et igaühes on see olemas. Oluline on näidata kadettidele, kuidas mingi konkreetne probleem neid mõjutab ning kuidas nad ise saaksid selle probleemi lahendamisega enda elu paremaks teha. Kooli ajaloost on tuua mitmeid häid näited sellest, kuidas kadetid on ise initsiatiivi haaranud ja ühiselt tegutsedes koolielu arendamisesse positiivse panuse andnud.

Mida soovitad ajateenijatele, kel on huvi siia õppima tulla?

Oluline on endale selgeks teha, mida kõrgem sõjakool endast kujutab. Küsige selle kohta näiteks oma rühmaülematelt, kes siin koolis on õppinud, või kadettidelt, kes siin koolis praegu õpivad. Mõelge ka sellele, kas teil on piisavalt tahtejõudu, et siin kolm aastat tõsist füüsilist ja vaimset tööd teha ning kas tahate pärast lõpetamist sellise inimesena ja selle haridusega edasi töötada. Enda otsuses peab kindel olema, sest niisama proovima tulijatest ohvitsere ei saa, ja sel juhul pole mõtet siia enda ja teiste aega raiskama tulla.

Sõjakoolis õppimiseks on vaja hulganisti pealehakkamist ja järjekindlust, sest õpime ka selliseid aineid, mis on tulevase ohvitseri jaoks möödapääsmatult vajalikud, kuid mitte kõige huvitavamad. Pisut sõltub see muidugi ka igaühe iseloomust, kuid siin õppides peab olema eesmärgiks asjade selgeks saamine, mitte end ainetest vaevaliselt läbivedamine. Pingutusi kergendab see, et sõjakoolis on tugev toetussüsteem. Paljud õppejõud ja kaaskadetid on valmis õppureid toetama, kui on näha, et kadett ka ise pingutab ja asja endale selgeks soovib teha. Alati on võimalik kelleltki abi ja nõu küsida.

Ave Eerma
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused