Väljakutse sinu ees
pole kunagi sama suur kui vägi
sinu sees ja kõrval.
Kaitsevägi.
Sinu elu väljakutsed algavad
Kõrgemast Sõjakoolist.

VAATA, MILLINE OLEKS SINU ELUKUTSE OHVITSERINA:

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks.

Maaväe prioriteedid on kiirreageerimisüksuste ja üldotstarbeliste lahinguüksuste, vastuvõtva riigi toetuse ja territoriaalse toetusstruktuuri arendamine. Vajadusel peab maavägi abistama tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud katastroofide korral.

Mereväe peamine eesmärk on Eesti territoriaalvete kaitse ja põhiülesanne miinitõrje. Mereväe laevastik koosneb miinilaevadest ja miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavatest toetuslaevadest. Miinitõrjevõimekuse arendamiseks soetati lisaks olemasolevatele Saksa päritolu miinilaevadele aastatel 2007-2009 Suurbritanniast kolm modernset Sandown-klassi miinijahtijat: Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi.

Mereväe laevade kodusadamaks on Tallinnas asuv Miinisadam. 2007.a avati Miinisadama renoveeritud kaid, mis rahuldavad hetkel kõigi Eesti mereväe laevade kaikohtade vajaduse. Samuti on Miinisadam võimeline vastu võtma NATO ja teiste liitlasriikide sõjalaevu ning tagama vajalikud sadamateenused.

Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse.

Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõigi õhuoperatsioonide eest Eestis. Kaasaegne õhuseiresüsteem võimaldab koostööd integreeritud NATO õhukaitsesüsteemiga, samuti peab õhuvägi suutma osutada õhusõidukitele standardite kohast teenindust vastuvõtva riigi nõuetest lähtuvalt.

PÕNEV

Ohvitserina satud Sa kohtadesse ja olukordadesse, kuhu tavainimene kunagi ei satu. Sa näed ja koged asju, mida teised näevad ainult filmis. Sinu elu on põnev.  

KUTSUMUS

Ohvitserina on Sind õpetatud hakkama saama igasugustes olukordades. Sa oskad analüüsida, planeerida ning ellu viia plaane, mis tunduvad teistele liiga rasked ja keerulised. See on Sinu kutsumus.

KAITSJA

Ohvitserina haldad Sa vägivalda oma kodu ja inimeste kaitseks. Sinu käsutusse antakse suur jõud ja vastutus, sest Sina oled kaitsja.

ELIIT

Ohvitserina ootavad inimesed Sinult alati rohkem. Sa suudad ühtviisi olla lahinguväljal enesekindel juht, laste sünnipäeval naljakas kloun või ballil elegantne kaaslane. Sa oled eliit.

VAATA, MILLINE OLEKS SINU TEENISTUS:

AASTAAUASTETEENISTUS/
AMET KAITSEVÄES
PALK
2018
KadettKadett sõjakooli sisseastumine 650-750 €
2021
NooremleitnantNooremleitnant rühmaülem 1400 €
2024
LeitnantLeitnant kompaniiülem/ staabiohvitser 1450 €
2027
>KaptenKapten sõjakooli magistrantuur 1800 €
2029
>KaptenKapten väeosa staabi osakonna ülem 1800 €
2031
MajorMajor väejuhatuse staabiohvitser 1800-2100 €
2033
MajorMajor täiendõpe Balti Kaitsekolledžis või välisriigis 1800-2100 €
2036
KolonelKolonelleitnant brigaadiülem 2600-3100 €
2039
KolonelKolonel täiendõpe Balti Kaitsekolledžis või välisriigis 2600-3100 €
2040
BrigaadikindralBrigaadikindral kaitseväe peastaabi ülem 3100-3200 €
2042
Kindralmajor/KindralleitnantKindralmajor/ Kindralleitnant kaitseväe juhataja 5200 €
2047
NATO kõrgema väejuhatuse ohvitser 10 000 €