Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsetele lubatakse vastuvõtukomisjoni otsuse alusel kandidaadid, kes vastavad kandidaatidele esitatavatele nõuetele.

2017. aasta sisseastumiskatsed.

Kutsesobivusvestlus:

  • hinnatakse 0-100 punkti süsteemis;
  • vestlusel 0 punkti saanud kandidaat langeb konkursist välja.

Kutsesobivusvestlusel hinnatakse:

  • NATO standardimislepete tundmist (APP 6A, STANAG 2014);
  • Kaitseväe maaväe lahingutegevuse aluste tundmist (põhirõhk kutsealasel sõnavaral);
  • oskust võimaliku magistritöö teema üle loogiliselt arutleda;
  • üldteadmisi ja -arusaamu oma erialast, edasisest teenistuskäigust.

Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast sisseastumiskatsete toimumist õppeasutuse kodulehel (www.ksk.edu.ee).

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes vestlusel kujunenud punktisummast ja vastuvõtukomisjoni otsusest.

Kandidaat peab sisseastumiskatsetele võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass).