Kandideerimine

Kandideerimine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste magistriõppe õppekavale 2017/2018 õppeaastal (päevane ja eksternõpe)

Sisseastumiskatsete kohta magistriõppe õppekavale teatame 2017. aastal. Sisseastumiskatsed toimuvad üheaegselt nii päevasesse kui ka eksternõppesse kandideerijatele

Kandideerimiseks vajalik avaldus palun esitada isiklikult õppeasutusse, läbi dokumendihaldussüsteemi postipoiss või e-postiga aadressil sojakool[at]mil.ee

Sisseastumiskatsetele lubatakse kandidaadid, kes vastavad kandidaatidele esitatavatele nõuetele:

  • magistriõppes õppimise eelduseks on tegevteenistus või tegevteenistusse asumine Kaitseväes;
  • kõrghariduse I aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos ohvitseri sõjaväelise väljaõppe I astmega;
  • tegevteenistuses oleval kandidaadil on riigisaladusele juurdepääsuluba tasemega „salajane”;
  • suunatud kandideerima Kaitseväe peastaabi personaliosakonna poolt.

Kandidaatidele võimaldatakse sisseastumiskatsete ajaks eelregistreerimise alusel majutus. Eksternõppesse kandideerijatel palun edastada koos majutussooviga ka läbipääsukaardi number.

Kõikidel kandidaatidel tuleb läbida kutsesobivusvestlus.

Kandidaatidel, kes soovivad varasemate õpingute ning töökogemuste arvestamise (edaspidi VÕTA) alusel taotleda sisseastumisnõuetele vastavuse hindamist, tuleb esitada taotlus õppeasutuste VÕTA komisjonile. Taotleja esitab VÕTA komisjoni otsuse pärast positiivse otsuse saamist vastuvõtukomisjonile e-posti teel (sojakool[at]mil.eeRohkem infot VÕTA-st.