Sisseastujale

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis saab õppida:

  1. rakenduskõrgharidusõppes sõjaväelise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe põhikursusel, lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi.
  2. magistriõppes sõjaväelise juhtimise erialal keskastmekursusel, lõpetaja saab sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Sisseastujale:

Sisseastumiskriteeriumid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli (rakenduskõrgharidusõpe ja magistriõpe)

Sisseastumiseeskiri Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli (rakenduskõrgharidusõpe)

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppesse saab sisseastumisdokumente esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu ajavahemikus 20. juuni – 3. juuli 2016.

Sisseastumiskatsed Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppesse toimuvad 18. – 22. juuli 2016.

2015. aastal sisseastumiskatsed edukalt läbinud ja ajateenistusse suundunud kandidaatidel tuleb esitada kinnitus 2016/2017. õppeaastal õppima asumise kohta hiljemalt 20. juuniks 2016. Vastav teatis tuleb edastada e-posti (sojakool[at]mil.ee) või posti teel (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Riia 12, 51013 Tartu).

Lähem info kandideerimise ja dokumentide esitamise kohta põhikursustele ja keskastmekursusele.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi.

Sinu küsimused on oodatud: telefonil 717 6131 või sojakool[at]mil.ee