Karjäär

Kõrgemas Sõjakoolis õppivad kadetid on tulevased ohvitserid – sõjaväelised juhid, kelle tegevusest sõltub kriisiolukorras paljude saatus.
Lisaks juhiomadustele ja sõjalistele teadmistele peab ohvitseril olema eeskujulik analüüsivõime ja oskus suhelda ning alluvaid juhendada.

Kõrgema Sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe kolmeaastase õppekava lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal
ja nooremleitnandi auastme. Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad sõjalise juhtimise magistrikraadi sotsiaalteadustes.
Õppe käigus tehakse palju koostööd välisriikide sõjakoolidega (Ameerika, Austria, Leedu, Läti, Poola, Saksamaa, Soome jt).

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetanutele on kindlustatud teenistuskoht Eesti Kaitseväe väeosades maaväe-, õhuväevõi mereväeohvitserina.
Lisaks on Kõrgema Sõjakooli lõpetanutel õigus töötada riigikaitseõpetajana.

Kooli lõpetanutel on teenistuse jooksul võimalus end arendada nii Eestis kui välisriikides. Samuti on võimalus teenistuseks rahvusvahelistes
organisatsioonides, näiteks NATO staapides.

Vaata kõrvalmenüüst oma tulevane karjäär samm-sammult üle.

KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis saab õppida:

  • rakenduskõrgharidusõppes sõjaväelise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe põhikursusel, lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi.
  • magistriõppes sõjaväelise juhtimise erialal keskastmekursusel, lõpetaja saab sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Sinu küsimused on oodatud: telefonil 717 6304 või sojakool[at]mil.ee