Tule külla

Kõrgema Sõjakooli lahtiste uste päevad 2018. aastal selguvad uue aasta alguses. Jälgige infot kodulehel.

Lahtiste uste päeval räägivad kadetid külalistele Eesti riigikaitsest, kadetielust, tutvustavad oma õppetingimusi ning -ruume, KVÜÕA sõjamuuseumi, varustust ja relvastust. Huvilised saavad infot sisseastumistingimuste ja õppesuundade kohta.

Ootame külla nii üksikkülastajaid kui ka gruppe.

Klassiekskursioonidel ja gruppidel palume registreeruda e-posti aadressil kvuoa.teavitus[at]mil.ee või telefoninumbril 717 6192. Märkige ära grupi suurus, vanus ning sobiv saabumise ajavahemik. Gruppe, kes pole eelnevalt registreerunud, vastu ei võeta.

Üksikkülastajatelt palume samuti registreerumist aadressil kvuoa.teavitus[at]mil.ee.

Lahtiste uste päeva külastamiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Ekskursioon on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel õppinud ei ole kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba osalenud.

Tee enda päev põnevaks – tule ja tutvu eluga Kõrgemas Sõjakoolis!

Vaata ka toimunud lahtiste uste päeva videot:

 

Infopäev Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumishuvilistele korraldatakse juuni alguses. Täpsem info ilmub enne infopäeva toimumist kodulehel.

Infopäeval  saavad huvilised  ülevaate sisseastumiskatsetesest, maa-, mere- ja õhuväe põhikursustel õppimisest ning hilisemast teenistusest. Kaitseväe värbamiskeskuse esindajalt saab lisainfot ajateenistuse läbimisest ning sellest, mida teha, kui katsed on edukalt läbitud. Lisaks räägivad kadetid õppetöövälisest tegevusest ja kadetielust ning tutvustavad kooli olmetingimusi. Infopäev on heaks võimaluseks tutvuda oma silmaga sõjakooli õppe- ja eluoluga ning suhelda vahetult koolis õppivate kadettidega.