Tule külla

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli kevadine lahtiste uste päev toimub 20. aprillil 2018.

Lahtiste uste päev toimub kahes vahetuses, esimene vahetus kell 09.00-11.35 ning teine vahetus kell 12.00-14.35. Mõlemas vahetuses on limiteeritud osalejate arv, kui osalejate arv on täitunud, teavitame sellest kodulehel.

Lahtiste uste päeval räägivad kadetid külalistele Eesti riigikaitsest, kadetielust, tutvustavad oma õppetingimusi ning huvilised saavad infot sisseastumistingimuste ja õppesuundade kohta. Pärast seda on võimalik osaleda erinevates temaatilistes töötubades, mille kohta saadetakse info registreerunud osalejatele enne ürituse toimumist.

Ootame külla nii üksikkülastajaid kui ka gruppe!

NB! Teine vahetus ehk külastus kl 12.-14.35 on täitunud! Vabu kohti on esimesse vahetusse kl 9-11.35.

Klassiekskursioonidel, gruppidel ja üksikkülastajatel palume registreeruda e-posti aadressil annett.kreitsman[at]mil.ee või telefoninumbril 717 6192. Registreerumisel märkige ära:

  • grupi suurus
  • külastajate vanus
  • sobiva vahetuse kellaaeg (kas 09.00-11.35 või 12.00-14.35)
  • vastutaja nimi ja kontaktandmed

Gruppe ja külastajaid, kes pole eelnevalt registreerunud, vastu ei võeta.

Üksikkülastajad palume lahtiste uste päeva külastamiseks  kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lahtiste uste päev on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel õppinud ei ole kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba osalenud. Tee enda päev põnevaks – tule ja tutvu eluga Kõrgemas Sõjakoolis!

Vaata ka toimunud lahtiste uste päeva videot: https://www.youtube.com/watch?v=J279BPNg2a8

Infopäev Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumishuvilistele korraldatakse juuni alguses. Täpsem info ilmub enne infopäeva toimumist kodulehel. Infopäeval  saavad huvilised  ülevaate sisseastumiskatsetesest, maa-, mere- ja õhuväe põhikursustel õppimisest ning hilisemast teenistusest. Kaitseväe värbamiskeskuse esindajalt saab lisainfot ajateenistuse läbimisest ning sellest, mida teha, kui katsed on edukalt läbitud. Lisaks räägivad kadetid õppetöövälisest tegevusest ja kadetielust ning tutvustavad kooli olmetingimusi. Infopäev on heaks võimaluseks tutvuda oma silmaga sõjakooli õppe- ja eluoluga ning suhelda vahetult koolis õppivate kadettidega.