Sisseastumisinfo

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli 2018. aastal toimub 18.06-02.07 ning  sisseastumiskatsete läbimise periood on 16.-20.07.2018.

Kõrgema Sõjakooli õppimisvõimaluste ja eluoluga on võimalik tutvuda lahtiste uste päeval ning sisseastujatele mõeldud infopäeval. Loe täpsemalt siit: http://www.sojakool.ee/tule-kulla/ 

Kõrgemasse Sõjakooli õppima asumiseks tuleb sooritada sisseastumiskatsed, mille läbijatest moodustatakse paremusjärjestus.

Sisseastumiskatsed:
1) vaimse võimekuse test
2) kutsesobivusvestlus

Tegevteenistusse astumiseks tuleb sooritada üldfüüsiline test. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil. Need, kes läbivad katsed enne ajateenistust ei pea sisseastumiskatsetel füüsilise ettevalmistuse testi sooritama, küll aga peab kooli õppima asumisel olema kehtiv tulemus.

Sisseastumiskatsed on Kõrgemasse Sõjakooli õppima asumiseks võimalik sooritada ka enne ajateenistuse läbimist.

Õppekava Kandideerimise nõuded Sisseastumiskatsed
Rakenduskõrgharidusõpe
keskhariduse baasil
(maa-, mere- ja õhuväe põhikursus)
nõuded põhikursuse
kandidaatidele
kutsesobivusvestlus
akadeemiline test
Magistriõpe
(keskastmekursus)
nõuded keskastmekursuse
kandidaatidele
vestlus

 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sisseastumiskriteeriumid 2018/2019 (kutseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, magistriõpe)

Sisseastumiseeskiri Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli (rakenduskõrgharidusõpe)

KEHALISE ETTEVALMISTUSE HINDAMISE NORMATIIVID

Treeningkava sisseastujale

Sinu küsimused on oodatud: telefonil 717 6304 või sojakool[at]mil.ee