Sisseastumisinfo

Sisseastumisdokumentide vastuvõtu ja sisseastumiskatsete periood Kõrgemasse Sõjakooli toimub 2018. aastal, täpsem info ilmub kodulehel.

Kõrgema Sõjakooli õppimisvõimaluste ja eluoluga on võimalik tutvuda lahtiste uste päeval. Loe täpsemalt siit: http://www.sojakool.ee/tule-kulla/ 

Kõrgemasse Sõjakooli õppima asumiseks tuleb sooritada sisseastumiskatsed, mille läbijatest moodustatakse paremusjärjestus.

Sisseastumiskatsed:
1) akadeemiline test
2) kutsesobivusvestlus

Tegevteenistusse astumiseks tuleb sooritada üldfüüsiline test. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil. Need, kes läbivad katsed enne ajateenistust ei pea sisseastumiskatsetel füüsilise ettevalmistuse testi sooritama, küll aga peab kooli õppima asumisel olema kehtiv tulemus.

Sisseastumiskatsed on Kõrgemasse Sõjakooli õppima asumiseks võimalik sooritada ka enne ajateenistuse läbimist.

Õppekava Kandideerimise nõuded Sisseastumiskatsed
Rakenduskõrgharidusõpe
keskhariduse baasil
(maa-, mere- ja õhuväe põhikursus)
nõuded põhikursuse
kandidaatidele
kutsesobivusvestlus
akadeemiline test
Magistriõpe
(keskastmekursus)
nõuded keskastmekursuse
kandidaatidele
vestlus

 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sisseastumiskriteeriumid (kutseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, magistriõpe)

Sisseastumiseeskiri Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli (rakenduskõrgharidusõpe)

KEHALISE ETTEVALMISTUSE HINDAMISE NORMATIIVID

Treeningkava sisseastujale

Sinu küsimused on oodatud: telefonil 717 6304 või sojakool[at]mil.ee