Militaarelus ja ärimaailmas väärtustatakse inimesi, kes suudavad infotulvas märgata hetkega olulist, kohaneda muutuvate olukordadega ning langetada õigeid otsuseid ka suure pinge all.

Kui neile omadustele liituvad kindlad moraalsed tõekspidamised ja väärtushinnangud, siis saame inimese, kes võib ühtviisi hästi juhtida nii eraettevõtet, riigiametit kui ka jalaväekompaniid!

See inimene on Juht!

Eesti Kaitsevägi ja Kõrgem Sõjakool on alati valmis Sind toetama nii karjäärivalikul, hariduse omandamises kui ka eneseteostuses.


Mida arvavad tänased kadetid Sõjakoolist ja oma ametivalikust?


Vilistlased räägivad, kuidas Sõjakooli haridus ja kogemus aitas neil elus edasi jõuda.


SISSEASTUJALE

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis saab õppida:

  1. rakenduskõrgharidusõppes sõjaväelise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe põhikursusel, lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi.
  2. täiendusõppes aastasel maaväe nooremohvitseri kursusel (õppima ootame neid, kellel kõrgharidus olemas), lõpetaja saab kursuse läbimist tõendav tunnistuse.
  3. magistriõppes sõjaväelise juhtimise erialal keskastmekursusel, lõpetaja saab sotsiaalteaduste magistrikraadi.

ABIKS SISSEASUTJALE

Sisseastumisdokumente saab esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu ajavahemikus 20. juuni – 3. juuli 2016.

Sisseastumiskatsed Kõrgemasse
Sõjakooli toimuvad 18. – 22. juuli 2016.

5 FAKTI SÕJAKOOLIST

1. Sõjakool annab väga head juhtimisalast kõrgharidust Eestis!

2. Õppimise ajal makstakse Sulle palka alates 650 €!

3. Sõjakool kindlustab Sind tasuta ühiselamukoha, arstiabi ja vormirõivastega!

4. Sõjakoolis õpivad ka tütarlapsed!

5. Sõjakool garanteerib eduka lõpetamise puhul Sulle töökoha ja palga alates 1350 €.

KARJÄÄR KAITSEVÄES