Ülesanne sinu ees
pole iial nii suur,
Ülesanne sinu ees
pole iial nii suur,
kui vägi sinu taga
kui vägi sinu taga
Image is not available
Slider

VAATA MILLINE OLEKS SINU KARJÄÄR OHVITSERINA:

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks.

Maaväe prioriteedid on kiirreageerimisüksuste ja üldotstarbeliste lahinguüksuste, vastuvõtva riigi toetuse ja territoriaalse toetusstruktuuri arendamine. Vajadusel peab maavägi abistama tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud katastroofide korral.

Mereväe peamine eesmärk on Eesti territoriaalvete kaitse ja põhiülesanne miinitõrje. Mereväe laevastik koosneb miinilaevadest ja miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavatest toetuslaevadest. Miinitõrjevõimekuse arendamiseks soetati lisaks olemasolevatele Saksa päritolu miinilaevadele aastatel 2007-2009 Suurbritanniast kolm modernset Sandown-klassi miinijahtijat: Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi.

Mereväe laevade kodusadamaks on Tallinnas asuv Miinisadam. 2007.a avati Miinisadama renoveeritud kaid, mis rahuldavad hetkel kõigi Eesti mereväe laevade kaikohtade vajaduse. Samuti on Miinisadam võimeline vastu võtma NATO ja teiste liitlasriikide sõjalaevu ning tagama vajalikud sadamateenused.

Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse.

Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõigi õhuoperatsioonide eest Eestis. Kaasaegne õhuseiresüsteem võimaldab koostööd integreeritud NATO õhukaitsesüsteemiga, samuti peab õhuvägi suutma osutada õhusõidukitele standardite kohast teenindust vastuvõtva riigi nõuetest lähtuvalt.

Mida sain kaasa Sõjakoolist?

9 tähelepanekut meie lõpetajatelt:

Tunnen ennast ühtviisi enesekindlalt nii pidulikus õhtuvormis kui ka metsamaskeeringus ja porimaalingus.

Suudan ühtviisi hästi lugeda Sipsikut oma lapsele kui ka radaripilti oma ülemale.

Tuvastan ühtviisi kergesti nii vastase luureülesandel, kui ka kauneima tütarlapse laulupeo ühendkoorist.

Olen vormis ka ilma riieteta.

Oskan lasta suurtükist, analüüsides samal ajal rahvusvahelist julgeolekuolukorda.

Suudan anda nii esmaabi kui ka moraalset toetust.

Suudan teha katelokiga kolmekäigulist õhtusööki ning serveerida seda lusikalt.

Vestlen ühtviisi sujuvalt nii Puunia sõdadest kui ka Vabadussõjast.

Oskan ühtviisi hästi juhtida sõjalaeva ja pukseerida daami tantsuplatsil.

VAATA MILLINE OLEKS SINU KARJÄÄR:

AASTAAUASTETEENISTUS/
AMET KAITSEVÄES
PALK
2017
KadettKadett sõjakooli sisseastumine 650-750 €
2020
NooremleitnantNooremleitnant rühmaülem 1400 €
2023
LeitnantLeitnant kompaniiülem/ staabiohvitser 1450 €
2026
>KaptenKapten sõjakooli magistrantuur 1450-1800 €
2028
>KaptenKapten väeosa staabi osakonna ülem 1450-1800 €
2030
MajorMajor väejuhatuse staabiohvitser 1800-2100 €
2032
MajorMajor täiendõpe Balti Kaitsekolledžis või välisriigis 1800-2100 €
2035
KolonelKolonelleitnant brigaadiülem 2600-3100 €
2038
KolonelKolonel täiendõpe Balti Kaitsekolledžis või välisriigis 2600-3100 €
2039
BrigaadikindralBrigaadikindral kaitseväe peastaabi ülem 3100-3200 €
2041
Kindralmajor/KindralleitnantKindralmajor/ Kindralleitnant kaitseväe juhataja 5200 €
2046
NATO kõrgema väejuhatuse ohvitser 10 000 €